Prejudiciële vragen: Omvang van het geding bij de kantonrechter na een beslissing van de huurcommissie

HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:657 Wanneer een huurder of een verhuurder van een woonruimte tijdig een vordering als bedoeld in art. 7:262 BW instelt, zijn partijen in het geheel niet meer gebonden aan de uitspraak van de huurcommissie. Het is dan aan de kantonrechter om te beslissen over het geschil tussen partijen. Daarmee strookt dat de kantonrechter ook moet beslissen […]

Weg met de titel ‘raadsheer’: Kamervragen over genderneutrale taal in de rechtspraak

Dat advocaten in de rechtszaal raadsman of raadsvrouw worden genoemd, is al lang doodgewoon. Dus waarom heten rechters bij de hoven en de Hoge Raad nog exclusief ‘raadsheer’, en zijn er geen ‘raadsdames’? Na een social media-actie van enkele rechters stellen D66, PvdA en GroenLinks Kamervragen. Zeker anno 2021 is de enkele titel ‘raadsheer’ bij de gerechtshoven, de Hoge Raad […]

Hof verlicht maatregel voor kandidaat-notaris die KWF Kankerbestrijding ‘vergat’

De kandidaat-notaris die jaren naliet KWF Kankerbestrijding te vertellen dat zij erfgenaam was in een grote nalatenschap, mag op den duur toch weer zaken waarnemen. Het Gerechtshof Amsterdam vindt een ontzegging van de waarnemingsbevoegdheid voor onbepaalde tijd te zwaar; vier maanden volstaat. In 2007 werkt deze kandidaat-notaris nog als notaris, als hij een testament passeert waarin KWF Kankerbestrijding is opgenomen […]

U heeft nog tot 30 juni…

…om juridische toppers en glansrijke initiatieven in te dienen voor de Gouden Zandlopers 2021! Een zevenkoppige jury buigt zich deze zestiende editie over negen categorieën; waarvan de In-House Legal Team Award en Team Spirit Award gloednieuw zijn. Wees niet te laat, en nomineer! Voordat we de negen jurycategorieën nog eens op een rij zetten, vertellen de zeven juryleden nog eens […]

De zorgplicht van een juridisch adviseur bij onderhandelingen

HR 21 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:753 Niet begrijpelijk oordeel van het hof dat het voor eisers ook zonder waarschuwing door hun juridisch adviseur duidelijk moest zijn dat het niet zonder meer aanvaarden van een schikkingsvoorstel (door het doen van een tegenvoorstel) tot gevolg kon hebben dat uiteindelijk een slechter resultaat zou worden geboekt. De casus en de vordering Eisers exploiteerden een […]

De causaliteitsmaatstaf bij een verzekeringsovereenkomst

HR 4 juni 2021 ECLI:NL:HR:2021:815 Bij de vraag van welke causaliteitsmaatstaf moet worden uitgegaan om te bepalen of het in een verzekeringsovereenkomst verlangde causale verband aanwezig is, komt het in de eerste plaats aan op wat partijen daarover zijn overeengekomen. Als de overeenkomst daarover niets regelt, is de rechter niet gehouden de aanwezigheid van het causale verband in beginsel te […]

De VJP levert een nieuwe generatie jonge procesadvocaten

Vier jaar na de oprichting is de Vereniging Jonge Procesadvocaten (VJP) uitgegroeid tot een hecht gezelschap met ruim vierhonderd leden. Medeoprichter en scheidend voorzitter Kerim van Oosten (CORP. advocaten) blikt terug en kijkt vooruit: hoe helpt de VJP nog betere litigators te kweken? Van Oosten (30) ontdekte zijn eigen voorliefde voor de procespraktijk al vroeg, dankzij een studentstage bij Houthoff. […]

Huurrecht: wanneer een ontruiming wordt geschorst door corona-omstandigheden

Over huurprijsvermindering in verband met de coronacrisis zijn al veel uitspraken gepubliceerd. Recent zijn twee uitspraken gepubliceerd waaruit blijkt dat corona-omstandigheden ook gevolgen kunnen hebben voor de tenuitvoerlegging van ontruimingsvonnissen. Schorsing tenuitvoerlegging Een uitspraak kan in beginsel na betekening ten uitvoer worden gelegd. Het instellen van een rechtsmiddel schorst de tenuitvoerlegging, ook wel als ‘executie’ aangeduid, tenzij de uitspraak uitvoerbaar […]