Forward funding en forward purchase: twee smaken voor (ver)koop van nieuwbouwprojecten

Projectontwikkelaars ontwikkelen nieuw vastgoed doorgaans niet voor zichzelf, maar met het oog op verkoop aan beleggers. Verkoop van nieuwbouw kan op verschillende manieren worden gestructureerd. De meest voorkomende smaken zijn de zogenaamde forward purchase en forward funding. De benaming doet enige gelijkenis vermoeden, maar niets is minder waar. Beide transactiestructuren hebben andere kernelementen en een ander risicoprofiel. Wat zijn de […]

Stibbe en NautaDutilh adviseren bij investering Amerikaans techfonds in Exact

Het Amerikaanse techfonds Silver Lake investeert in Exact; Neerlands marktleider in boekhoudsoftware. De investeerders nemen een minderheidsbelang in het bedrijf, terwijl het private equity-huis KKR – eveneens afkomstig uit de States – grootaandeelhouder blijft. Stibbe en NautaDutilh adviseren. Het van oorsprong Delftse softwarebedrijf Exact is in 1984 opgericht door Quote 500-leden Arco van Nieuwland en Eduard Hagens, en is inmiddels […]

Wvggz: geen nawerking – aansluitende zorgmachtiging moet (kunnen) aansluiten

Hoge Raad 4 juni 2021 ECLI:NL:HR:2021:818 De rechtbank heeft op het verzoek om een aansluitende zorgmachtiging voor de duur van een jaar beslist nadat de geldigheidsduur van de eerdere zorgmachtiging was verstreken, terwijl de officier van justitie zijn verzoek om deze vervolgmachtiging niet had ingediend uiterlijk vier weken voordat de lopende machtiging verstreek. Aldus was geen sprake van aansluiting en […]

Twee podcasts die iedere advocaat moet luisteren

Dankzij twee podcasts ben ik weer terug bij mijn liefde voor het recht. Daders geeft plegers van een delict een stem, en schetst de nuance die daarbij hoort. De wet als kunstwerk gaat over de schoonheid van wetten en regels. Heel verschillend, maar beiden aanraders voor drukke advocaten. Zoals zoveel beginnende rechtenstudenten koos ik de studie rechtsgeleerdheid ooit omdat hij […]

Kamer van Koophandel ‘te strikt’ bij toepassing regelgeving hergebruik

De Kamer van Koophandel is ‘te strikt’ bij de uitleg van de regelgeving over hergebruik van overheidsinformatie. De zakelijke dataproviders kunnen daarom voorlopig hun dienstverlening ongewijzigd voortzetten. Dat is de uitkomst van een kort geding bij de rechtbank Midden-Nederland die was aangespannen door de Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI) tegen de Kamer van Koophandel. Bron Redactie3advocaten.nl

Waarschuwing voor advocate die verweerschrift post op Instagram

Bekend van de politiek, nu ook in de advocatuur: een Ollongrentje. Een advocate binnen het arrondissement Oost-Brabant post een foto op haar openbare Instagram-account waarop een nog niet ingediend verweerschrift zichtbaar is. Het komt de raadsvrouw op een waarschuwing te staan. De vrouw verklaart dat ze de foto maart 2020 postte om aan haar volgers te tonen dat ze nog […]

Voor ontslag op de e-grond is niet vereist dat dit het laatste redmiddel is

HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:781 Voor een ontslag op de e-grond is niet vereist dat dit het laatste redmiddel is, in die zin dat een ontslag alleen mogelijk zou zijn als de werkgever met minder ingrijpende middelen niet kan volstaan. Voor een dergelijke opvatting biedt noch de tekst van de wet, noch de wetsgeschiedenis een aanknopingspunt. Achtergrond In deze zaak […]

Dwangsomveroordeling vereist termijn voor nakoming

HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:792 Het hof heeft ten onrechte geen termijn voor nakoming van een tweetal veroordelingen bepaald en ook niet op de voet van art. 611a lid 4 Rv bepaald dat de veroordeelde partij pas na verloop van een zekere termijn een dwangsom zal verbeuren. Voor een geldige dwangsomveroordeling is dat vereist. Achtergrond: aanbesteding van concessieovereenkomsten voor reclame […]