Consultatie online oprichting bv met digitale notariële akte gestart

De internetconsultatie voor het conceptwetsvoorstel dat de online oprichting van bv’s mogelijk maakt -dus met een digitale notariële akte -, is dinsdag van start gegaan. Feedback geven op het voorontwerp van de wet kan tot en met 12 juli.

Op de website voor de consultatie staat dat het wetsvoorstel ‘online oprichting van bv’s mogelijk maakt, door onder meer mogelijk te maken dat de notariële oprichtingsakte op elektronische wijze kan worden verleden, op afstand van de notaris’.

Deze digitale notariële akte wordt geregeld in de Wet op het notarisambt, zo meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), en is met dezelfde waarborgen omkleed als de papieren notariële akte. De digitale akte kan voorlopig enkel worden gebruikt voor de online oprichting van bv’s. Voor zo’n oprichting kan een modelakte van oprichting worden gebruikt, die wordt aangewezen door het KNB-bestuur.

Digitaal akten passeren

Verder blijkt uit het conceptwetsvoorstel dat de notaris, die digitaal akten wil passeren, aangesloten moet zijn op een speciaal systeem voor gegevensverwerking, dat beheerd wordt door de KNB. Via dit systeem verschijnt de cliënt online voor de notaris, vindt de digitale identificatie plaats en wordt ondertekend middels een digitale handtekening. Zodra de akte is gepasseerd, moet deze bij de KNB digitaal worden opgeslagen, dit als onderdeel van het notariële protocol.

Als er vermoedens zijn van identiteitsfraude of twijfels over de kundigheid van de oprichter, mag de cliënt niet online verschijnen voor de notaris. Dan is een fysieke afspraak nodig. Verder moet een online identificatie van de bv-oprichters verlopen met een digitaal identificatiemiddel met betrouwbaarheidsniveau hoog, zoals bedoeld in de eIDAS-verordening. Nadere regels omtrent de digitale handtekening volgen bij verordening, maar de KNB geeft te kennen ook hiervoor de eIDAS-richtlijnen te volgen.

Uitstel

Hoewel het volgens Europese richtlijnen mogelijk moet zijn om vanaf 1 augustus online bv’s op te richten, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid onlangs uitstel gekregen. Het is onduidelijk vanaf wanneer de online oprichting van bv’s nu mogelijk is. De KNB zegt er in ieder geval voor te zorgen dat de systemen voor digitale akten per 1 augustus op orde zijn.

Bron