Nederland heeft antiwitwaswetgeving niet op orde: rechtszaak dreigt

Nederland heeft zijn wetgeving over antiwitwassen nog steeds niet goed op orde. De Europese Commissie wil dat het kabinet de nieuwe EU-regels binnen twee maanden toepast in de nationale wetgeving, anders volgt mogelijk een gang naar de Europese rechter.

Het gaat hier om de vijfde anti-witwasrichtlijn die op 10 januari 2020 van kracht is geworden. Deze verplicht lidstaten om hun wetgeving op het gebied van witwassen en financieren van terrorisme aan te passen.

Op een aantal punten schiet de wetgeving volgens de commissie tekort. Ze noemt onder meer het verbod op anonieme rekeningen, anonieme spaarboekjes of rekeningen onder een fictieve naam bij financiële instellingen. Ook de regels over informatie over wie de uiteindelijke begunstigde van een fonds of organisatie is, zijn volgens de commissie onvoldoende.

Brussel had Nederland al eerder een waarschuwing gegeven over de onvolkomenheden in de anti-witwaswetgeving; Hongarije en Polen kregen een soortgelijke waarschuwing. Deze drie landen hangt een rechtszaak boven het hoofd als de regering niet binnen twee maanden de benodigde maatregelen neemt..

Bron: EU-Nieuws, 9 juni 2021

Dit bericht is afkomstig van Taxence.nl

Online cursus meldplicht grensoverschrijdende constructies

Weet u wat er precies gemeld moet worden? En wat dit betekent voor u als adviseur? Tijdens deze online cursus zoomt specialist drs. Mark Nieuweboer in op de reikwijdte van de richtlijn en op de eerste praktijkervaringen met de rapportageplicht.

Bron