Team ZoetAs wint Juriquiz 2021

De JuriQuiz, pubquiz voor juristen, is een initiatief van Lexxyn, CPO en Mr. Het inschrijfgeld is bestemd voor Lawyers for Lawyers. De presentatie was in handen van advocaat Christiaan Alberdingk Thijm  (Bureau Brandeis). Hij kweet zich voortreffelijk van zijn taak en sloeg zich vlot, met humor en eruditie door de vragen heen. Juridische actualiteit Quizmaster Christiaan Alberdingk Thijm aan het […]

Wvggz: aanwijzingen voor actualisering van een medische verklaring

HR 11 juni 2021 ECLI:NL:HR:2021:885 Een verklaring van een verpleegkundig specialist over de actuele gezondheidstoestand van een betrokkene kan niet voorzien in actualisering van een medische verklaring. De medische verklaring die ten grondslag lag aan het verzoek van de officier van justitie om een zorgmachtiging was niet meer actueel. Met het oog hierop was in dit verzoekschrift vermeld dat uit […]

Marry de Gaay Fortman over haar eerste pleidooi: ‘Het was juridisch totaal kansloos’

In de rubriek Mijn eerste pleidooi vertellen advocaten over de allereerste keer dat ze in de rechtbank het woord mochten voeren. Het pleitdebuut van Houthoff-partner Marry de Gaay Fortman had niet het gewenste resultaat, maar leverde wel een inzicht op dat het verloop van haar carrière bepaalde. Marry de Gaay FortmanAdvocaat en partner bij HouthoffBeëdigingsdatum: 9 augustus 1988 De zaak […]

Voorzieningenrechter laat limiet aan lengte processtukken voor nu intact

Het nieuwe procesreglement van de gerechtshoven, waarin onder meer is bepaald dat processtukken maximaal 25 pagina’s mogen tellen, blijft voor nu van kracht. Dat heeft de Haagse voorzieningenrechter vrijdag beslist in het kort geding dat bijna zeventig advocaten hadden aangespannen tegen de Staat. Tijdens de behandeling van het kort geding op 26 mei in Den Haag, vroegen de advocaten de […]

Werknemer was niet te laat met verzoek vernietiging ontslag op staande voet

HR 21 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:747 Het hof heeft de werknemer ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet. Anders dan het hof heeft geoordeeld, is dit verzoek tijdig gedaan.  Achtergrond Een werknemer is op 26 oktober 2018 op staande voet ontslagen. Hij heeft vervolgens op 24 of 25 december 2018 (net vóór of […]

Herroeping arbitraal vonnis: begin termijn art. 1068 lid 2 Rv als beroep wordt gedaan op elk van de drie herroepingsgronden

28 mei 2021 ECLI:NL:HR:2021:784  De driemaandentermijn van art. 1068 lid 2 Rv kan – naar gelang de omstandigheden van het geval – voor elke afzonderlijke herroepingsgrond aanvangen op het zelfde moment, of juist op uiteenlopende momenten. Het gaat in dit geschil om de vraag of een partij de driemaandentermijn van art. 1068 lid 2 Rv voor herroeping van een arbitraal […]

Nederland heeft antiwitwaswetgeving niet op orde: rechtszaak dreigt

Nederland heeft zijn wetgeving over antiwitwassen nog steeds niet goed op orde. De Europese Commissie wil dat het kabinet de nieuwe EU-regels binnen twee maanden toepast in de nationale wetgeving, anders volgt mogelijk een gang naar de Europese rechter. Het gaat hier om de vijfde anti-witwasrichtlijn die op 10 januari 2020 van kracht is geworden. Deze verplicht lidstaten om hun […]

Prejudiciële vragen: Omvang van het geding bij de kantonrechter na een beslissing van de huurcommissie

HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:657 Wanneer een huurder of een verhuurder van een woonruimte tijdig een vordering als bedoeld in art. 7:262 BW instelt, zijn partijen in het geheel niet meer gebonden aan de uitspraak van de huurcommissie. Het is dan aan de kantonrechter om te beslissen over het geschil tussen partijen. Daarmee strookt dat de kantonrechter ook moet beslissen […]

Weg met de titel ‘raadsheer’: Kamervragen over genderneutrale taal in de rechtspraak

Dat advocaten in de rechtszaal raadsman of raadsvrouw worden genoemd, is al lang doodgewoon. Dus waarom heten rechters bij de hoven en de Hoge Raad nog exclusief ‘raadsheer’, en zijn er geen ‘raadsdames’? Na een social media-actie van enkele rechters stellen D66, PvdA en GroenLinks Kamervragen. Zeker anno 2021 is de enkele titel ‘raadsheer’ bij de gerechtshoven, de Hoge Raad […]

Hof verlicht maatregel voor kandidaat-notaris die KWF Kankerbestrijding ‘vergat’

De kandidaat-notaris die jaren naliet KWF Kankerbestrijding te vertellen dat zij erfgenaam was in een grote nalatenschap, mag op den duur toch weer zaken waarnemen. Het Gerechtshof Amsterdam vindt een ontzegging van de waarnemingsbevoegdheid voor onbepaalde tijd te zwaar; vier maanden volstaat. In 2007 werkt deze kandidaat-notaris nog als notaris, als hij een testament passeert waarin KWF Kankerbestrijding is opgenomen […]