Weg met de titel ‘raadsheer’: Kamervragen over genderneutrale taal in de rechtspraak

Dat advocaten in de rechtszaal raadsman of raadsvrouw worden genoemd, is al lang doodgewoon. Dus waarom heten rechters bij de hoven en de Hoge Raad nog exclusief ‘raadsheer’, en zijn er geen ‘raadsdames’? Na een social media-actie van enkele rechters stellen D66, PvdA en GroenLinks Kamervragen.

Zeker anno 2021 is de enkele titel ‘raadsheer’ bij de gerechtshoven, de Hoge Raad en twee bijzondere colleges hopeloos ouderwets, aldus een groep rechters die afgelopen maand een social media-campagne startte voor een meer inclusieve term. “De titel ‘raadsheer’ straalt uit dat de hoge rechter in Nederland gewoonlijk een man is. Maar vrouwen maken al een halve eeuw deel uit van onze hoogste rechtscolleges,” schreef onderzoeksrechter Sannah Hübel in een LinkedIn-post. De rechters pleiten daarom voor een genderneutrale vervanging van de term.

Met hun vragen reageren Kamerleden Sneller, Van der Laan (beiden D66), De Hoop (PvdA) en Westerveld (GroenLinks) op de rechters en een artikel over de actie in het FD. Zij vragen de demissionaire ministers Dekker (Rechtsbescherming) en Van Engelshoven (OCW) in hoeverre zij vinden dat de titel ‘raadsheer’ voor rechters bij de gerechtshoven en de Hoge Raad ‘nog gepast en correct is, terwijl deze functie door alle geslachten kan worden uitgevoerd’. Volgens de indieners is er eenvoudig een parallel te trekken met de termen raadsman en raadsvrouw die de rechtspraak al jaren gebruikt voor advocaten.

“Deelt u de mening dat genderneutrale titels voor rechters beter aansluiten bij de maatschappelijke realiteit?” aldus de Kamerleden. Zij vragen daarom of de ministers bereid zijn een benodigde wetswijziging in gang te zetten zodat de titel ‘raadsheer’ kan worden aangepast naar een of meerdere genderneutrale titels. Ook zijn zij benieuwd in welke Europese landen genderneutrale titels voor alle rechters al gemeengoed zijn.

Hoge Raad sprak zich eerder positief uit

De Hoge Raad liet zich begin 2019 al eens positief uit over meer vrouw-inclusief taalgebruik  in uitspraken, na een oproep van het Amsterdamse advocatenkantoor Jebbink Soeteman. De Kamerleden willen graag weten of de Rechtspraak sindsdien ook concrete stappen heeft gezet op dit gebied, en of de ministers al hebben nagedacht over genderneutrale functietitels bij de rechterlijke instanties, ‘zoals rechter in hoger beroep, hofrechter of cassatierechter’.

De vraag is nog of de titel ‘raadsheer’ al vervangen zou kunnen worden in afwachting van een eventuele wetswijziging. Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, gaf eerder in het FD aan dat dit niet wenselijk is. “Raadsheer is meer dan alleen een titel. Er zit wetgeving achter, het salaris is eraan gekoppeld.”

De Kamervragen zijn hier terug te vinden

Bron