Huur opzeggen: waar je op moeten letten

Ga je verhuizen of moet je de huur opzeggen van iemand die is overleden? In dit artikel lees je hoe je dit aanpakt en waar je op moet letten. Zo moet je tijdig de huur opzeggen volgens de procedure van de verhuurder of per (aangetekende) brief. Ook moet je de woning in een bepaalde staat achterlaten.

Huur opzeggen als huurder

Als je de huur wil opzeggen dan moet dit eigenlijk volgende de wet gebeuren via een aangetekende brief. In de praktijk gebeurt dit niet altijd zo. Er zijn veel verhuurorganisaties, zoals woningcorporaties die informatie verstrekken over hoe je het gemakkelijkst de huur kan opzeggen. Op vandaag de dag gebeurt dit meestal via een online formulier. Heb je te maken met een woningcorporatie of een grote verhuurorganisatie kijk dan of er informatie te vinden is over hoe de huur kan opzeggen.

Als je een woning van een particulier huurt dan is het verstandig om dit wel per aangetekende brief te doen. Particuliere verhuurders hebben geen standaard procedures voor huuropzegging en kan er hierdoor sneller miscommunicatie ontstaan. Met een aangetekende brief kun je tevens bewijzen dat je de verhuurder tijdig hebt ingelicht van je intenties.

De huur opzeggen per e-mail of gewone post is niet rechtsgeldig. Houdt hier dus rekening mee.

Huurcontract doorlezen

Voordat je de huur opzegt is het verstandig om het huurcontract door te lezen. In het huurcontract staat veel informatie over de wijze van opzeggen en hoe de verhuurder hiermee omgaat. Heb je borg betaald dan staat daar ook in hoe de verhuurder hier mee omgaat.

Voorbeeldbrief huur opzeggen

Als je de huur per (aangetekende) brief wil opzeggen dan moeten de volgende zaken in de brief staan:

  • Je gegevens (naam, adresgegevens woning etc.)
  • De einddatum van de huur (waarbij je rekening houdt met de opzegtermijn)
  • Vraag voor een tijdige voorinspectie
  • Vraag om de borg terug te betalen binnen 30 dagen na het aflopen van het huurcontract
  • Geef je bankgegevens door, waarop de borgsom gestort kan worden
  • Vraag voor een schriftelijk bevestiging

Je bent niet verplicht om een reden op te geven voor het opzeggen van de huur.

Je kunt ook gebruik maken van de voorbeeld brief huur opzeggen van het juridisch loket.

Hoe lang van te voren moet je de huur opzeggen?

De opzegtermijn is per wet geregeld. De opzegtermijn is even lang als de betalingstermijn. Bij een huurwoning is het meestal zo dat je per kalendermaand huur betaald. De opzegtermijn is dan ook een kalendermaand. Als je de huur per drie maanden betaald dan is de opzegtermijn drie maanden. Dit komt niet vaak voor. Soms is contractueel ook vastgelegd wat de opzegtermijn is. Het kan dus zijn dat je per drie maanden huur betaald, maar de opzegtermijn enkel een maand is. De opzegtermijn mag niet langer zijn dan de betalingstermijn.

Huurcontract met minimale huurperiode opzeggen

Heb je een huurcontact voor onbepaalde tijd met een minimale huurperiode van bijvoorbeeld een jaar dan kun je niet tussentijds opzeggen. Je bent dan verplicht om minimaal huur door te blijven betalen totdat de minimale huurperiode eindigt.  Voor een tijdelijke huurovereenkomst geldt dit niet. Je kunt een tijdelijk contract te allen tijde opzeggen.

Huur opzeggen van iemand die is overleden

Een erfgenaam die de nalatenschap accepteert of een aangewezen executeur testamentair is degene die de huur van een de alleenstaande overledene moet opzeggen. In principe hoef je enkel door te geven aan de verhuurder dat de huurder op een bepaalde datum is overleden. De wet schrijft namelijk voor dat de huur automatisch eindigt op de laatste dag van de tweede maand na overlijden.

Wanneer kun je de huur opzeggen van een overleden persoon? Je kunt pas aan het einde van de eerste maand na overlijden de huur opzeggen, tenzij de verhuurder aanvaardt om de huur eerder te beëindigen. Als erfgenaam dien je overigens alle huurschuld te betalen.

Als de huurder, medehuurders of huisgenoten had dan is het vaak zo dat de huur voortgezet wordt door deze persoon of personen. Een medehuurder is verantwoordelijk voor het betalen van de huur. Ook als er huurachterstand is. Als een huisgenoot huurder wordt na het overlijden van de eigenlijke huurder dan betaald deze de huur en huurschuld die na het overlijden van de eigenlijke huurder tot stand komt. Dit geldt overigens ook voor eventuele herstelkosten.

Als erfgenaam of executeur testamentair heb je vaak tijd nodig om de woning leeg te ruimen en schoon te maken. Soms moet aanpassingen weggehaald worden en

Hoe lang duurt het voordat je de borg terugkrijgt?

Normaal gesproken betaald de verhuurder de borg binnen een maand na beëindiging van de huur terug. In het huurcontract kan overigens anders bepaald zijn. De borg wordt enkel (volledig) terugbetaald als de woning netjes en volgens de oplevereisen is opgeleverd. Het is verstandig om in de opzegbrief aan te geven dat je de terugbetaling van de borg binnen 30 dagen of binnen de gestelde termijn dat in het huurcontract is vastgelegd. Geef ook je bankgegevens door, waarop de je borgbetaling gestort wil hebben.

Hoe moet je een huurwoning achterlaten?

Je moet de huurwoning in dezelfde staat overhandigen aan de verhuurder, zoals deze bij aanvang van de huur was.

De staat van de woning bij aanvang van de huurcontract staat beschreven in de opnamestaat. Als de opnamestaat er niet is dan moet de verhuurder bewijzen in welke staat de woning was bij aanvang van het huurcontract.

Je moet echter met een ding rekening houden. Als het huurcontract vóór 1 augustus 2003 is aangegaan dan moet de woning sowieso in een nette staat opgeleverd worden. De wetgever ging er vroeger vanuit dat je als huurder een huurwoning in een nette staat kreeg overhandigd bij aanvang van de huur. Na 1 augustus 2003 is het anders geworden en moet de verhuurder ook als er geen opnamestaat is bewijzen dat een huurwoning in een bepaalde staat is verhuurd.

Als er veranderingen in de woning zijn aangebracht met toestemming van de verhuurder dan mogen die blijven. In sommige gevallen kun je er zelfs een vergoeding voor vragen. Stel je voor je hebt een nieuwe keuken geplaatst met goedkeuring van de verhuurder dan kun je vragen om een vergoeding.

Als er veranderingen aan de woning zijn aangebracht zonder toestemming dan moet u deze weghalen, tenzij ze geaccepteerd en overgenomen worden door de verhuurder. De verhuurder geeft vaak ook de mogelijkheid om bepaalde aanpassingen ter overname aan te bieden aan de nieuwe huurder. Dit geldt voor veel zaken, zoals een vloerbedekking of rolluiken. Als ze niet overgenomen worden door een nieuwe huurder dan moet je ze alsnog verwijderen.

Bied zaken die je ter overname aanbiedt gratis aan. Zeker als ze na verwijdering weinig waarde hebben, zoals vloerbedekking.

Huurwoning opleveren van een overleden persoon

Als de huurder is overleden dan zijn de erfgenamen of de executeur testamentair verantwoordelijk om de woning volgens de oplevereisen op te leveren aan de verhuurder.

Een van de problemen waar erfgenamen tegenaan lopen is de inboedel en wat daarmee te doen.

Bij een verhuizing gaat de gehele inboedel en huisraad mee naar een nieuwe woning.

Bij een overlijden is dit niet het geval en moet de inboedel ontruimt en afgevoerd worden. Vaak willen de erfgenamen maar een klein deel van de inboedel hebben. De rest moet dus een nieuwe plek krijgen.

Gangbare en zeker gedateerde inboedel is lastig om kwijt te raken en daarom wordt er steeds vaker gekozen om een externe partij in te zetten. Dit noemt men een woningontruimer of ontruimingsbedrijf. Het bedrijf in kwestie ruimt dan de gehele woning leeg en kan eventuele vereiste herstelwerkzaamheden ook verrichten.

De kosten voor het ontruimen van een woning kunnen niet gedeclareerd worden.

Als je van plan bent om de woningontruiming uit te besteden kijk dan eens naar de woningontruiming kosten per type woning. Hier kunt u veel informatie vinden en inzicht krijgen wat de kosten en mogelijkheden zijn.

Als je naast het ontruimen ook andere werkzaamheden wil uitbesteden dan is het verstandig om een voorinspectie te laten doen door de verhuurder. De verhuurder maakt dan een rapport op en daarop kun je precies zien wat hij verwacht.

Weten wat je moet doen

Zet de verhuurder tijdig aan het werk door deze een voorinspectie te laten doen. Zo krijg je een beeld van wat er precies moet gebeuren. Dit wordt meestal netjes in een rapport aan je overhandigd.

Geef in elk geval altijd aan dat je de bevindingen van de voorinspectie op papier of per mail wil ontvangen.

Voordat de verhuurder de voorinspectie verricht is het verstandig om ruimte vrij te maken op plekken waar veel spullen zijn, zodat de verhuurder alles goed kan inspecteren. Het komt erop neer dat de verhuurder alles van het pand moet kunnen zien en inspecteren.

Ben je het niet eens met de bevindingen bekijk dan of je de werkzaamheden wel dient uit te voeren. Dit kun je zien op de opnamestaat. Als blijkt dat die er niet is vraag dan de verhuurder om te bewijzen in welke staat de woning bij aanvang van de huur is overhandigd. Dit kun je enkel eisen als de huur van de woning na 1 augustus 2003 is aangevangen.

Als je het niet eens bent over bepaalde zaken dan is het in elk geval verstandig om eerst netjes met de verhuurder te overleggen en probeer tot een compromis te komen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *