Nieuwe vereniging voor herstructureringspraktijk van start

Er is een nieuwe vereniging voor de herstructureringspraktijk in het leven geroepen: de Nederlandse Vereniging voor Herstructurering (NVvH). Bij de vereniging zijn ‘vooraanstaande vertegenwoordigers’ van alle disciplines en instituties betrokken, die bij herstructureringsprocessen een rol spelen.

Volgens het persbericht engageren zich naast advocaten onder meer rechters, beleidsmakers, financieel adviseurs, interim-bestuurders, bankiers en wetenschappers.

“Het doel van de NVvH is om alle relevante spelers in de herstructureringspraktijk bij elkaar te brengen en met elkaar de kwaliteit van de Nederlandse herstructureringspraktijk naar het allerhoogste plan te tillen”, aldus Nicolaes Tollenaar, voorzitter van de vereniging.

De NVvH wil dit bereiken door een platform te bieden waar alle betrokkenen met elkaar in contact kunnen komen, en kennis en ervaring kunnen delen. Ook wil de vereniging kennisontwikkeling stimuleren door onderzoek te bevorderen, een gespecialiseerde opleiding opzetten en best practices ontwikkelen op basis van regelmatige praktijkevaluatie.

Verder beoogt de NVvH sterke samenwerkingsbanden en kennisuitwisseling met de herstructureringsgemeenschap in het buitenland, en wil de vereniging een aanspreekpunt zijn ‘voor de rechterlijke macht en alle betrokken overheidsinstellingen, beleidsinstanties en branche- en belangenorganisaties op dit terrein’.

(Inter)nationale focus

Hierin verschilt de NVvH van bestaande verenigingen als INSOLAD en de Dutch Turnaround Association (DTA), vertelt Tollenaar. “Deze verenigingen richten zich primair op de nationale praktijk. Wij niet. We willen actief deel uitmaken van de internationale herstructureringsgemeenschap en kennis uitwisselen met buitenlandse specialisten. Voor het oplossen van internationale herstructureringsvraagstukken is deze kennis namelijk essentieel.”

Een ander belangrijk verschil is, volgens Tollenaar, dat in tegenstelling tot de bestaande verenigingen de NVvH multidisciplinair is. “INSOLAD is enkel voor advocaten, terwijl bij ons iedereen welkom is die zich bezighoudt met herstructureringsprocessen. Ook richten zij zich op insolventie; het hele faillissement gedeelte erbij, bij ons ligt de focus op financiële herstructurering. De DTA is meer een netwerkvereniging en houdt zich niet actief bezig met beleidskwesties, wij beogen enkel kwaliteitsbevordering en continue versterking van het herstructureringsstelsel.”

Multidisciplinair

De multidisciplinariteit van de NVvH is belangrijk, stelt Tollenaar. “Herstructureringen zijn namelijk ook multidisciplinair. Er zitten naast juridisch, bijvoorbeeld ook financieel-economische en  gedragsaspecten aan. Het is dan erg waardevol om specialisten uit de verschillende betrokken disciplines bij elkaar te zetten. In de praktijk praten een jurist en een financieel adviseur bijvoorbeeld vaak langs elkaar heen, maar door met elkaar in gesprek te gaan, creëer je begrip voor elkaars perspectieven. Zo kun je van elkaar leren en zet je écht stappen.”

Tollenaar benadrukt dat de NVvH de andere verenigingen niet beconcurreert. Sterker nog; er zijn al banden aangehaald met INSOLAD. “Goed voor het advocatuurlijk perspectief”, stelt hij. Daarnaast wil de vereniging samenwerken met de DTA, en ook jonge mensen – studenten – aan zich binden. “Ervaren rotten kunnen leren van jonge mensen, en vice versa. Onze vereniging is daarom ook heel laagdrempelig. Je hebt geen bepaald aantal jaar ervaring nodig om lid te worden: interesse in de herstructureringspraktijk is voldoende. Verder betaal je gewoon contributie, en je bent lid.”

Meer informatie over de NVvH vindt u op de website van de vereniging.

Bron