Vijftien maanden cel en vijf jaar beroepsverbod voor oud-notaris Boerekamp

Oud-notaris René Boerekamp moet van de rechtbank Amsterdam vijftien maanden de cel in voor het vervalsen van 26 bankafschriften en enkele e-mails. Ook mag hij vijf jaar lang niet meer in het notariaat werken, in geen enkele rol. De straf is conform de eis van de officier van justitie.

Boerekamp werd in 2013 uit het ambt ontzet als notaris wegens gesjoemel met derdengelden; hij had bijna drie ton uit de notarispraktijk naar zijn andere bedrijf gesluisd. In de periode 2014-2017 ging hij toch weer aan het werk in het notariaat, en wel bij het kantoor van een bevriende notaris: Bart Voorwinde. Voorwinde werd vorig jaar veroordeeld tot twee jaar cel – en snel erna uit het ambt ontzet – omdat hij ruim een half miljoen euro had onttrokken aan de derdengeldenrekening van zijn kantoor.

Volgens het vonnis van de rechtbank Amsterdam heeft Boerekamp deze onttrekkingen mede mogelijk gemaakt door van eind 2014 tot en met eind 2017 26 bankafschriften van een derdengeldenrekening van Notariaat Voorwinde te vervalsen. Op deze valse bankafschriften – bestemd voor de boekhouder, de accountant en het BFT – moest het lijken of het saldo op de derdengeldenrekening ruimschoots positief was. In werkelijkheid was er sprake van een fors bewaringstekort, opgelopen tot 2,2 miljoen euro in december 2017. De afschriften moesten de onttrekkingen verhullen.

Ook schreef Boerekamp zelf twee e-mails uit naam van een cliënte. Zo leek het alsof zij het geen probleem vond dat haar geld op de derdengeldenrekening van het notariskantoor voor andere doeleinden werd gebruikt. In werkelijkheid wist zij van niets.

Vertrouwen in notariaat ondermijnd

De advocaat van Boerekamp had de rechtbank gevraagd om de oud-notaris geen onvoorwaardelijke celstraf op te leggen, omdat hij de valsheid in geschrifte niet in de hoedanigheid van notaris had gepleegd. Bovendien ‘kan en wil’ Boerekamp naar eigen zeggen niet meer in het notariaat werken, onder meer vanwege gezondheidsredenen.

De rechtbank vindt echter dat Boerekamp voor zijn werkgever Voorwinde wel zo geraffineerd te werk is gegaan dat het vertrouwen in het notariaat ernstig is ondermijnd. Bovendien waren door het tekort op de derdengeldenrekening langdurig gelden van cliënten in gevaar. “Door zo lang zo’n forse negatieve bewaringspositie te hebben en die te verhullen, is een groot financieel risico gecreëerd voor de werkelijke begunstigden van het geld,” aldus de rechtbank.

Dit risico voltrok zich daadwerkelijk, toen het notariskantoor in 2018 failliet ging. De Stichting Voorzieningsfonds van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNG) heeft uiteindelijk ter compensatie ruim 1,5 miljoen euro uit moeten keren aan gedupeerde cliënten.

Ontzetting uit ambt strafverzwarend

Boerekamp krijgt van de rechtbank vijftien maanden gevangenisstraf. Strafverzwarend voor hem is dat hij als notaris in 2013 al uit het ambt is ontzet wegens gerommel met derdengelden. “Hij wist dus van de regels, van de mogelijke consequenties voor hem en anderen, en tóch heeft hij meegeholpen aan het verborgen houden van het door [medeverdachte] ongeoorloofd gebruik maken van derdengelden,” concludeert de rechtbank. “Kennelijk neemt verdachte het niet zo nauw met de regels.”

Boerekamp heeft tijdens de digitale zitting van twee weken geleden spijt betuigd, maar de rechter is ‘niet overtuigd van de oprechtheid daarvan’. Daarbij neemt de rechtbank Amsterdam het hem zeer kwalijk dat hij na zijn ontzetting uit het ambt toch weer bij een notariskantoor is gaan werken, tegen de beroepsregels in. Ook zijn er aanwijzingen dat Boerekamp tijdens het strafrechtelijk onderzoek nog notariële aktes opstelde, bij het ter ziele adviesbureau De Familiejurist.

De rechtbank legt daarom ook het door het OM gevraagde beroepsverbod op: Boerekamp wordt voor vijf jaar ‘ontzet uit het recht tot de uitoefening van het beroep van kandidaat-notaris, notarisklerk, notarieel medewerker en het anderszins verrichten van werkzaamheden op een notariskantoor of in de notariële (advies)praktijk’.

Klik hier voor de uitspraak

Bron