Kan ik zelf bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-Waarde?

Ja, dat kan zeker, maar is niet echt slim. Om principiële redenen is de gemeente niet echt geneigd om uw bezwaar gegrond te verklaren. Immers, zij gaat er vanuit dat de door haar vastgestelde waarde correct is (het zou wat zijn als dat niet zo is!). Zij heeft u geen voorstel gedaan, maar een beschikking gestuurd. Daarbij staat u als leek tegenover een professionele partij. Daarentegen kunnen wij voor u uw argumenten op de meest effectieve wijze naar voren brengen. Mogelijk zien onze taxateurs nog andere factoren die een verdere verandering rechtvaardigen. Factoren die de gemeente ook niet kent of zelf niet naar voren zal brengen. Kortom, het is beter om direct professionele hulp in schakelen en niet eerst zelf (een deel van) het kruit te verschieten. Ook is er geen kostenvergoeding als u zelf bezwaar maakt. In deze blog bieden wij een lijst met argumenten die kunnen helpen met het WOZ- bezwaar in Almere of een lagere WOZ in Eindhoven.

Lijst met mogelijke argumenten om uw bezwaar te ondersteunen

De volgende lijst is met zorg samengesteld, maar pretendeert niet volledig te zijn. Mogelijk dat er toch punten in zitten, waar u niet aan gedacht heeft. We werken ‘van buiten naar binnen’. Dus eerst de omgeving van het pand.

Zijn er bijzondere negatieve aspecten van uw wijk/buurt? Te denken valt aan:

● verkeersoverlast: geluid; trillingen
● anderszins geluidsoverlast
● parkeeroverlast i.v.m. winkels, sportaccommodaties, scholen
● hangplekken voor jongeren/ouderen
● imago van de wijk/buurt
● zijn er veel huurwoningen in de omgeving
● hondenuitlaatterrein nabij uw woning
● hoogspanningsleidingen
● storende bedrijfsactiviteiten nabij

Met betrekking tot de grond kan het volgende opgemerkt worden:

● vorm en grootte van de kavel(s); klopt dit met wat er op het taxatieverslag van de gemeente staat
● is er sprake van erfdienstbaarheid, bijvoorbeeld een recht van overpad t.b.v. de buren
● is er sprake van een vrijstelling
● is er sprake van verontreiniging

Tenslotte het pand zelf:

● is er sprake van achterstallig onderhoud of gedateerdheid; algemeen: hoe is de staat van onderhoud
● zijn er bouwgebreken
● is er een inefficiënte indeling
● is er sprake van een matige of slechte energieprestatie
● zijn er asbesthoudende materialen aanwezig, bijvoorbeeld dakbeschot of golfplaten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *