Over niet-toegestane betalingstransacties vanaf een bankrekening

HR 21 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:749 De omstandigheid dat betaalopdrachten zijn verleend in de juiste vorm en procedure en dat de betaaldienstverlener de transacties heeft geauthenticeerd, staat niet eraan in de weg dat deze betalingstransacties worden aangemerkt als niet toegestaan. De betaaldienstgebruiker heeft de verplichting om de betaaldienstverlener “onverwijld” in kennis te stellen van verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van het […]

Mogelijke precedentwerking vormt geen voldoende belang bij een vordering tot voeging

HR 21 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:750 In een mogelijke precedentwerking van een uitspraak is niet reeds een voldoende belang gelegen bij een vordering tot voeging. Dit geldt ook als sprake is van sterk op elkaar gelijkende vorderingen of feitencomplexen tussen deels dezelfde partijen. In dit voegingsincident beantwoordt de Hoge Raad de vraag of Stichting Loterij Incasso voldoende belang heeft om zich […]

Functioneert jouw VvE naar behoren?

Woon je in een appartement? Of ben je van plan binnenkort een appartement te kopen? Dan is de kans groot dat je in aanraking komt met de VvE (Vereniging van Eigenaars). Zoals de naam al doet vermoeden, bestaat deze vereniging uit alle eigenaren van een appartementencomplex. Deze vereniging is er dan ook om de belangen van de eigenaren te behartigen. […]

Zekerheidstelling voor proceskosten in cassatie

HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:651 De Hoge Raad heeft beslist dat zekerheidstelling voor proceskosten alleen mogelijk is in de lopende instantie en dus niet voor onbetaald gebleven proceskosten in eerdere instanties. In deze zaak wijst de Hoge Raad de gevorderde zekerheidstelling voor proceskosten in cassatie toe. In deze zaak had de verweerder in cassatie een incident opgeworpen tot zekerheidstelling voor […]