Welke eisen gelden bij vordering tot naleving van cao door werknemersorganisatie?

HR 19 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:413 Kan toewijzing van een vordering van een werknemersorganisatie (zoals FNV) jegens een werknemer tot nakoming van cao-verplichtingen alleen betrekking hebben op werknemers die daarop aanspraak kunnen en willen maken? De Hoge Raad beantwoordt deze vraag in dit arrest. Achtergrond Deze procedure gaat tussen FNV en een (onder)aannemingsbedrijf dat onder meer actief is in de pluimveeverwerkende […]

Processuele verwikkelingen (devolutieve werking en tegenbewijs) in een merkenrechtelijke zaak

HR 19 maart 2021 ECLI:NL:HR:2021:417 De partij die (alleen) in eerste aanleg een bewijsaanbod doet, moet, als zij de stellingen van de wederpartij voldoende heeft betwist, gelet op de devolutieve werking in hoger beroep worden toegelaten tot het leveren van tegenbewijs. De merkenrechtelijke component van deze zaak ziet (onder andere) op de uitputting van een Uniemerk, specifiek in het kader […]